Apple Watch 44mm Pride Edition 2020 Sport Band – Regular

฿1,600.00

ไปยังร้านค้า

สาย Apple Watch แบบ Sport Band ทำมาจากยางฟลูโอโรอีลาสโตเมอร์คุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษจึงมีความแข็งแรงทนทานอย่างยิ่ง แต่ก็นุ่มชนิดที่คุณจะต้องแปลกใจ และเนื่องจากวัสดุชิ้นนี้ทั้งเรียบลื่นและมีความหนาแน่นในตัวเอง จึงสวมใส่สบายและโอบล้อมข้อมือของคุณไว้อย่างนุ่มนวล ส่วนการล็อคสาย Apple Watchนั้นใช้วิธีการเสียบหมุดแล้วสอดสาย Apple Watch เพื่อการสวมใส่ที่พอดีเรียบง่ายบนข้อมือของคุณ

Brand: APPLE
รหัสสินค้า: ad5685ad9e57 หมวดหมู่: , ,

สาย Apple Watch แบบ Sport Band ทำมาจากยางฟลูโอโรอีลาสโตเมอร์คุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษจึงมีความแข็งแรงทนทานอย่างยิ่ง แต่ก็นุ่มชนิดที่คุณจะต้องแปลกใจ และเนื่องจากวัสดุชิ้นนี้ทั้งเรียบลื่นและมีความหนาแน่นในตัวเอง จึงสวมใส่สบายและโอบล้อมข้อมือของคุณไว้อย่างนุ่มนวล ส่วนการล็อคสายนั้นใช้วิธีการเสียบหมุดแล้วสอดสาย เพื่อการสวมใส่ที่พอดีเรียบง่ายบนข้อมือของคุณ