Seagate SSD Ext One Touch 2TB Silver (STKG2000401)

฿8,830.00

ไปยังร้านค้า

Seagate SSD ที่เล็กจิ๋วทรงพลัง กว้างเพียง 5 CM. ต่อตรงกับมือถือได้อย่างง่ายดาย ความเร็วในการอ่าน / เขียนสูงถึง 1,030 MB/s ความจุสูงสุด 2TB ฟรีบริการกู้ข้อมูลจากแลปซีเกท

Brand: SEAGATE
รหัสสินค้า: dceb9bbeeea6 หมวดหมู่: ,

Seagate SSD ที่เล็กจิ๋วทรงพลัง กว้างเพียง 5 CM. ต่อตรงกับมือถือได้อย่างง่ายดาย ความเร็วในการอ่าน / เขียนสูงถึง 1,030 MB/s ความจุสูงสุด 2TB ฟรีบริการกู้ข้อมูลจากแลปซีเกท