Toshino Plug 3 Way 3 Switch 3M. (ET-913) White

฿475.00

ไปยังร้านค้า

TOSHONO SURGE PROTECTOR พร้อมระบบป้องกันไฟกระชาก ระบบป้องกันไฟเกิน เต้ารับมาตรฐาน มอก. 166 2544 ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด สายยาว 3 เมตร

Brand: TOSHINO
รหัสสินค้า: 984dec0645ba หมวดหมู่: , ,

TOSHONO SURGE PROTECTOR พร้อมระบบป้องกันไฟกระชาก ระบบป้องกันไฟเกิน เต้ารับมาตรฐาน มอก. 166 2544 ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด สายยาว 3 เมตร