Toshino Plug 4 Way 4 Switch 3M. (ET-914) White

฿535.00

ไปยังร้านค้า

TOSHONO SURGE PROTECTOR พร้อมระบบป้องกันไฟกระชาก ระบบป้องกันไฟเกิน เต้ารับมาตรฐาน มอก. 166 2544 ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด สายยาว 3 เมตร

Brand: TOSHINO
รหัสสินค้า: 68543d7e5525 หมวดหมู่: , ,

TOSHONO SURGE PROTECTOR พร้อมระบบป้องกันไฟกระชาก ระบบป้องกันไฟเกิน เต้ารับมาตรฐาน มอก. 166 2544 ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด สายยาว 3 เมตร